Raamatunkäännösinstituutti ry:n
osoite- ja henkilörekisterin tietosuojaseloste

Päivitämme Tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.
Pvm: 23.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. REKISTERINPITÄJÄ
Raamatunkäännösinstituutti ry
Y-tunnus 0829514-9, Suonionkatu 1 C 72, 00530 Helsinki
Yhdistyksen tarkoituksena on Raamatun ja sen osien sekä muun kristillisen kirjallisuuden käännöstyön edistäminen.

2. REKISTERIN NIMI
Raamatunkäännösinstituutti (RKI) OSOITE- JA HENKILÖREKISTERI

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Tietojen käsittelyn perusteena on Raamatunkäännösinstituutti ry:n (RKI) työyhteydessä olevan, uutiskirjeen saajan, tukijan tai lahjoittajan, asiakkaan tai jäsenen välinen suhde ja vapaaehtoinen suostumus.

Henkilö- ja osoitetietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
 • Uutisointi ja yhteydenpito
 • Asiakassuhteen hoitaminen, toteuttaminen ja kehittäminen
 • Työsuhteessa olevan tietojen käsittely

 • Tietoja voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin RKI:n omiin henkilörekistereihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

  Tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille palveluntarjoajille.

  4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot:
 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset henkilötiedot, mahdolliset maksu- ja lahjoitustiedot.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 • 5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
  Henkilötietoja säilytetään siihen saakka kunnes rekisteröidyn ja RKI:n välisen suhteen katsotaan päättyneen erillisen ilmoituksen perusteella, rekisteröidyn tai hänen edustajansa toimesta.

  6. PÄÄASIALLISET TIETOLÄHTEET
  Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
 • Viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat
 • Täyttämällä yhteystietolomake nettisivuilla
 • Erityiset uutisointikampanjat ja tapahtumat joiden yhteydessä henkilö täyttää yhteystietolomakkeen
 • Yhdistyksen jäsenyyteen liittyminen
 • Yhdistyksen jäsenten ja yhteistyötahojen toimittamat tiedot

 • 7. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Työyhteydessä olevien henkilötietoja voidaan tarvittaessa välittää Raamatunkäännösinstituutin yhteistyöjärjestöille Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

  8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
  Kirjalliset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa. Digitaaliseen aineistoon on pääsy erillisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja voivat käsitellä vain siihen erikseen nimetyt henkilöt.

  9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja RKI:n rekisteriin on hänestä tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän selosteen YHTEYDENOTOT kohdan mukaisesti.

  Rekisteröidyn on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

  Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty itse korjaamaan tietoja, korjauspyyntö tehdään tämän selosteen YHTEYDENOTOT kohdan mukaisesti.

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yhteystietojensa poistamista rekisteristä ilmoittamalla tästä RKI:lle.

  10. YHTEYDENOTOT
  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Raamatunkäännösinstituuttiin:
  Puh. 09-7744350,
  rki-info@kolumbus.fi tai info.fin@ibtnet.org
  Raamatunkäännösinstituutti ry/Rekisteri, PL 272, 00531 Helsinki.

  RKI voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä tai hänen edustajaansa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.