UUTISARKISTO
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011


SUOMEN SUKU  » AJANKOHTAISTAPitkä odotus palkittiin – komipermjakit saivat Uuden testamentin

04.03.2020

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna Permin Komin piirikunnassa, pääkaupungissa Kudymkarissa ja Pešnigortin kylässä, juhlittiin komipermjakinkielisen Uuden testamentin valmistumista. Komipermjakkien iloa oli jakamassa ryhmä vieraita Suomesta, Ruotsista ja Komista.

Valmistunut kirja on ensimmäinen komipermjakiksi ilmestynyt Uusi testamentti. Kudymkarin Etnokulttuurikeskuksessa 28.2. pidetyssä pääjuhlassa Ljudmila Nikitina, toinen tekstin kääntäjistä, avasi Uuden testamentin ja luki Johanneksen evankeliumin alkujakeet: "`Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.` Nyt Sana on tullut komipermjakkien luo", hän sanoi. "Olen odottamalla odottanut tätä päivää. Käännöstyö on vienyt pitkän ajan; se aloitettiin jo 1990-luvun alkuvuosina, mutta on välillä keskeytynyt monista syistä johtuen. Välillä jo pelkäsin, ettei kirja koskaan valmistuisi – mutta nyt meillä Jumalan avulla on Uusi testamentti!" Kyynelsilmin hän kiitti kaikkia, jotka ovat jollain tavalla olleet mukana työssä.

Komipermjakin työryhmän jäsen kääntäjä Ljudmila Nikitina.
Kuva: B. Kalcevic/RKI

Komipermjakin työryhmän jäseniä: kääntäjät Raisa Petrova ja Ljudmila Nikitina.
Kuva: B. Kalcevic/RKI

Kiitoksensa ilmaisi myös opettaja Raisa Petrova, toinen kääntäjistä, jolle omakielisen Sanan merkitys valkeni jo nuoruudessa, kun kirkossa käydessä slaavinkielisestä saarnasta ja liturgiasta jäi puolet epäselväksi. Tämä ohjasi hänet raamatunkäännöstyöhön. Raisa on onnellinen Uuden testamentin valmistuttua, mutta toteaa, että paljon on vielä tekemättä. "Tarvitsemme myös Vanhan testamentin tekstejä, etenkin Psalmit!" hän painottaa.

Kiitollinen Uuden testamentin saaja. Kuva H. Pitkäaho/RKI
Komipermjakkinainen on saanut Uuden testamentin
Kuva: B. Kalcevic/RKI

Odotettu kirja

Vitali Bajandin paikallisesta kulttuuriministeriöstä totesi voivansa täydellä varmuudella sanoa, että Uudella testamentilla on suuri ja myönteinen vaikutus kansaan. "Olemme kiitollisia jokaisesta komipermjakinkielisestä kirjasta, mutta erityisesti Raamatusta." Ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra isä Sergij toi puheessaan esille sen taakan ja vastuun, jota tämä tärkeä työ on merkinnyt tekstin kääntäjille. "Herra sanoi: 'Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.' Tämän käännöksen ansiosta Herran antama tehtävä on nyt helpompi toteuttaa komipermjakkien keskuudessa. Me tulemme levittämään tätä Uutta testamenttia hiippakunnassamme."

Uuden testamentin julkistamisjuhlasta tuli komipermjakeille myös tärkeä
kulttuuritapahtuma. Kuva H. Pitkäaho/RKI

Juhlaohjelman, laulujen ja puheenvuorojen jälkeen useat yleisön joukosta niin Kudymkarissa kuin Pešnigortissakin tulivat tuomaan kiitoksensa. Monesta suusta kuultiin: "Olemme odottaneet kauan tätä kirjaa!" Pešnigortissa 29.2. pidetyssä juhlassa Nadežda-niminen nainen nousi lopuksi puhumaan ja sanoi: "Tämä on elämäni onnellisin päivä. Olen odottanut tätä kirjaa koko ikäni!" Monet sanoivat myös: "Jospa voisimme saada koko Raamatun komipermjakiksi!" Juhlapaikalla, sekä Kydymkarissa että Pešnigortissa, oli esillä kirjoja. Kukin sai oman kappaleensa, mutta jotkut pyysivät useampia viedäkseen Uuden testamentin niille ystävilleen, jotka eivät itse olleet päässeet paikalle.
Voit antaa tukesi Suomen suvun raamatunkäännöstyölle sekä esirukouksin että lahjoittamalla varoistasi eri käännösprojekteihin. Pankkitiedot kaikkiin projekteihimme löytyvät tästä linkistä. Herra siunatkoon lahjasi ja vaivannäkösi!
»» Kaikki uutiset