ITÄMERENSUOMALAISET
PERMILÄISET
» Komit
» Udmurtit
VOLGANSUOMALAISET
» Marit
OBINUGRILAISET
» Hantit
» Mansit


Raamatunkäännösinstituutti — RKI


Raamatunkäännösinstituutti (RKI) perustettiin Tukholmassa vuonna 1973. Sen tavoitteeksi tuli kääntää ja julkaista Jumalan Sanaa entisen Neuvostoliiton vähemmistökielille. Nykyään työtä tehdään Ruotsin lisäksi Venäjällä, ja Suomessa. Tällä sivustolla käsitellään Suomen RKI:n työtä.

Venäjällä asuu yli kymmenen suomensukuista kansaa tai kansanryhmää.

Yhdellätoista niistä on nykyisin oma kirjakieli. Joissakin tasavalloissa kansallinen kieli on saanut virallisen kielen aseman venäjän rinnalla. Useille Venäjän alueen suomensukuisille kielille oli ennen vuoden 1917 vallankumousta käännetty joitakin raamatunosia, mutta vallankumouksen jälkeen raamattutyö oli pysähdyksissä yli kuusikymmentä vuotta. Raamatunkäännösinstituutti aloitti 1970-luvulla uudelleenpainatus- ja käännöstyön suomensukuisille kielille.

Suomensukuisten kielten käännöshankkeita koordinoimaan perustettiin vuonna 1983 RKI:n Helsingin osasto.

RKI:n työryhmissä Raamattua kääntävät kohdekieltä äidinkielenään puhuvat, usein jo omassa kirjoitus- ja opetustyössään kääntämään harjaantuneet ihmiset. Heille järjestetään raamatunkääntäjäkoulutusta, ja he työskentelevät yhdessä kokeneiden konsulttien, käännöstarkistajien ja teologisten neuvonantajien kanssa.

RKI tekee yhteistyötä

RKI tekee yhteistyötä muiden raamatunkääntämiseen erikoistuneiden järjestöjen kanssa. Näistä tärkeimmät ovat Yhtyneet Raamattuseurat ja Wycliffe Raamatunkääntäjät. Yhteistyötä on myös paikallisten seurakuntien, eri kirkkojen sekä tieteellisten laitosten kanssa. Toimintaan tarvittavat varat RKI saa työtä kannattavilta yksityishenkilöiltä, seurakunnilta ja yhteistyöjärjestöiltään. Suomensukuisille kielille tehtävää käännöstyötä tukevat RKI:n yhteistyökumppanit Avainmedia ja Suomen Pipliaseura.

Raamatun sanaa lapsille

Suuren suosion saavuttanut RKI:n Lastenraamattu on tähän mennessä ilmestynyt 44:llä kielellä, joista yhdeksän on suomensukuista. RKI on julkaissut myös lastenkirjaset Jeesuksen elämä ja Jeesus lasten ystävä mm. monilla Siperian kansojen kielillä.

Tule mukaan raamatunkäännöstyöhön

Tule mukaan muistamalla raamatunkäännöstyötämme rukouksin ja pitämällä asiaa esillä kotiseurakunnassasi tai rukouspiirissäsi. Voit tukea työtä myös lahjoituksin. Ota yhteyttä meihin, niin kerromme sinulle ja seurakunnallesi lisää IVY-maiden kansoista ja raamatunkäännöstyöstä.