ITÄMERENSUOMALAISET
PERMILÄISET
» Komit
» Udmurtit
VOLGANSUOMALAISET
» Marit
OBINUGRILAISET
» Hantit
» Mansit
KÄÄNNÖSHANKKEET – KANSAT JA KIELET

Hantit

Hanteja ja manseja eli ostjakkeja ja voguleja kutsutaan obinugrilaisiksi. Suomalais-ugrilaisessa kieliperheessä heidän lähimpiä sukulaisiansa ovat unkarilaiset. Hanteilla ja manseilla on oma piirikuntansa, Hanti-Mansia. Sen pääkaupunki on nimeltään Hanty-Mansijsk.

Hantit asuvat Länsi-Siperiassa Objoen varrella, sen alajuoksun itärannalla ja sivujokien, mm. Kazymin, Vahin ja Vasjugan varsilla. Hanteja on 28 678 (2002). Noin puolet heistä puhuu hantia äidinkielenään. Pohjoisimmat hantit asuvat Objoen alajuoksun itärannalla lähellä Salehardin kaupunkia. Pohjoisessa hantien tärkeitä taajamia ovat Kazym ja Šuryškar, etelämpänä heidän keskuspaikkojaan ovat Hanty-Mansijskin ja Surgutin kaupungit.

Aikoinaan hantit ja mansit asuivat hyvin laajalla alueella Länsi-Siperian suurten jokien varsilla. Nykyisin heidän perinteiset elinkeinonsa kalastus, metsästys ja poronhoito ovat vaarassa alueen rikkaiden luonnonvarojen, öljyn ja maakaasun hyödyntämisen vuoksi. öljy- ja kaasuporaukset ovat tuoneet Länsi-Siperiaan myös siirtotyövoimaa, ja hantit ja mansit ovat jääneet piirikunnassaan pieneksi vähemmistöksi. Viime aikoina hantit ja mansit ovat pyrkineet tehostamaan oman kielen ja kulttuurin opetusta kouluissa ja harrastuspiireissä.

Kristinusko levisi Länsi-Siperiaan venäläisten siirtolaisten mukana, mutta sen vaikutteista huolimatta monet hantit ja mansit ovat säilyttäneet luonnonuskontonsa näihin aikoihin asti.

Viime aikoina hantien parissa tehty evankeliointityö on kantanut hedelmää: hanteja on tullut uskoon sekä Jamalo-Nenetsian seudulla pohjoisessa että lännessä Surgutin alueilla. Hantikristityillä on suuri tarve saada Raamatun Sanaa omalla kielellään. Käännöstyötä hidastavat murteiden väliset erot ja kirjakielen normien horjuvuus.

Käännöstilanne:

Hanti

Artikkelit sivustolla

» Evankeliumia Siperian kansoille
» "Tämä on hanteille valtavan tärkeä kirja!"
» "Tarvitsemme Jumalan Sanaa enemmän kuin mitään muuta!"