ITÄMERENSUOMALAISET
PERMILÄISET
» Komit
» Udmurtit
VOLGANSUOMALAISET
» Marit
OBINUGRILAISET
» Hantit
» Mansit
KÄÄNNÖSHANKKEET – KANSAT JA KIELET

Mansit

Manseja ja hanteja eli voguleja ja ostjakkeja kutsutaan obinugrilaisiksi. Suomalais-ugrilaisessa kieliperheessä heidän lähimpiä sukulaisiansa ovat unkarilaiset. Hanteilla ja manseilla on oma piirikuntansa, Hanti-Mansia. Sen pääkaupunki on nimeltään Hanty-Mansijsk.

Mansit asuvat Länsi-Siperiassa Objoen alajuoksun länsirannalla ja sen läntisten (varsinkin Obiin laskevan Sosvan) ja eteläisten sivujokien (Irtyšiin laskevan Kondan ja sen sivujokien) varsilla. Manseja on 11 332 (2002).

Aikoinaan hantit ja mansit asuivat hyvin laajalla alueella Länsi-Siperian suurten jokien varsilla. Nykyisin heidän perinteiset elinkeinonsa kalastus, metsästys ja poronhoito ovat vaarassa alueen rikkaiden luonnonvarojen, öljyn ja maakaasun hyödyntämisen vuoksi. öljy- ja kaasuporaukset ovat tuoneet Länsi-Siperiaan myös siirtotyövoimaa, ja hantit ja mansit ovat jääneet piirikunnassaan pieneksi vähemmistöksi. Viime aikoina hantit ja mansit ovat pyrkineet tehostamaan oman kielen ja kulttuurin opetusta kouluissa ja harrastuspiireissä.

Kristinusko levisi Länsi-Siperiaan venäläisten siirtolaisten mukana, mutta sen vaikutteista huolimatta monet hantit ja mansit ovat säilyttäneet luonnonuskontonsa näihin aikoihin asti. Kuitenkin Siperiassa 1990-alkuvuosista asti tehdyn lähetystyön seurauksena sekä hanteja ja manseja on kääntynyt kristinuskoon. Kristittyjä manseja asuu muun muassa Berjozovon, Saranpaulin, Mužin ja Sosvan kylissä.

Käännöstilanne:

Mansi

Artikkelit sivustolla

» Manseille Johanneksen evankeliumi ja Raamatun kertomuksia -k...
» Sana saavuttaa manseja
» Alussa oli Sana — Johanneksen evankeliumi valmisteilla mansiksi
» Olga ei häpeä uskoaan
» "Haluamme kuulla Jumalasta mansiksi!"
» Mansikansan tähden