ITÄMERENSUOMALAISET
PERMILÄISET
» Komit
» Udmurtit
VOLGANSUOMALAISET
» Marit
OBINUGRILAISET
» Hantit
» Mansit
SUOMEN SUKU  › MANSIT
Valentina Ivanova
 RKI

Mansikansan tähden

15.08.2016

Herzenin* yliopistossa Pietarissa järjestettiin 24. huhtikuuta 2015 kansainvälinen konferenssi "Pohjolan alkuperäiskansojen kielten säilyttämisen ja käytön perinteiset ja innovatiiviset menetelmät". Konferenssissa kuultiin luentoja ja puheenvuoroja uralilaisten ja muiden Pohjoisten kansojen kieleen, kansanperinteeseen, elinoloihin ja koulutukseen liittyvistä aiheista.

Konferenssin yhteydessä juhlittiin mansi-raamatunkääntäjän, Herzenin yliopiston dosentti Valentina Ivanovan 65-vuotispäivää. Samalla julkistettiin uusimmat raamatunkäännökset, vuonna 2014 julkaistut evankeliumit Johannes ja Matteus. Konferenssisalissa oli esillä kaikki mansiksi julkaistu raamattumateriaali, evankeliumit ja niiden osat sekä lastenkirjat. Tilaisuuden päätteeksi konferenssivieraat ja Valentina Ivanovaa onnittelemaan tulleet mansit saivat lahjaksi evankeliumikirjoja.

Siperian taigalla syntynyt ja Sosvan mansikylässä varttunut Valentina Ivanova on mansin kielen ja kulttuurin monitoiminainen: kielitieteilijä, opettaja, etnografi, kirjailija ja folkloristi. Valentina valmistui Herzenin yliopistosta alkuaan matematiikan opettajaksi ja jatkoi myöhemmin opintoja kieli- ja kansatieteen parissa. Näihin opintoihin häntä kannusti raamatunkäännöstyö, johon hän tuli mukaan vuoden 1990 lopulla. Hänen kääntämänsä Markuksen evankeliumi julkaistiin vuonna 2000. Sittemmin hän käänsi Johanneksen ja Matteuksen sekä osallistui merkittävästi myös Luukkaan evankeliumin valmistumiseen. Valentina Ivanova on kääntänyt Raamattua enemmän kuin kukaan toinen mansi ennen häntä. Hän iloitsee siitä, että Raamatun kääntämistä mansiksi jatketaan. "Nyt tarvitaan tekstejä lapsille ja nuorille", Valentina painottaa.


*A.I. Herzenille nimetty Pietarin pedagoginen valtionyliopisto perustettiin vuonna 1797. Yliopiston Pohjoisten kansojen instituutti on ainutlaatuinen tutkimus- ja koulutuskeskus. Sen tärkeimpiä tehtäviä on pohjoisten, Siperian ja Kaukoidän alkuperäiskansojen kielten ja kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen kouluttamalla kielten, kulttuurin, kansanperinteen, kirjallisuuden ja historian opettajia. Aleksandr Ivanovitš Herzen (1767-1846) oli venäläinen journalisti, jonka kirjoituksilla oli ratkaiseva vaikutus mm. maaorjien vapauttamiseen vuonna 1861.


»» Mansit