ITÄMERENSUOMALAISET
PERMILÄISET
» Komit
» Udmurtit
VOLGANSUOMALAISET
» Marit
OBINUGRILAISET
» Hantit
» Mansit
KÄÄNNÖSHANKKEET KANSAT JA KIELET

Karjalaiset

Karjalaisia on Venäjällä vuoden 2010 väestönlaskennan tietojen mukaan 60 815. Suurin osa heistä asuu Karjalan tasavallassa, jonka pääkaupunki on Petroskoi. Lisäksi karjalaisia asuu kielisaarekkeina muilla Venäjän alueilla, varsinkin Tverin kaupungin liepeillä. Karjalaiset tunnustavat ortodoksista uskoa. Alueen evankelisten seurakuntien jäsenistä karjalaisia on arvioitu olevan 1015 %.

Karjala kuuluu suomen, viron, vepsän, liivin ja vatjan ohella itämeren-suomalaiseen kieliperheeseen. Karjalassa on kolme päämurretta: varsinaiskarjala, livvi eli aunus ja lyydi. Varsinaiskarjala käsittää vienalais- (pohjoiset) ja eteläiset murteet. Jälkimmäisiin lasketaan myös tytärkarjalaiset murteet.

Tytärkarjalaisiksi kutsutaan Tverin, Valdain, Novgorodin ja Tihvinän seudun karjalaisia. Heidän esi-isänsä muuttivat entisestä Inkeristä ja Käkisalmen läänistä 1600-luvulla, jolloin Stolbovan rauhassa Ruotsin valtaan joutuneiden alueiden ortodoksista alkuperäisväestöä siirtyi suurin joukoin Venäjän puolelle uusia isäntiä pakoon.

Karjalasta kehitettiin 1930-luvulla Neuvostoliitossa kirjakieli, jossa käytettiin latinalaisia kirjaimia. Muutamassa vuodessa ehdittiin julkaista huomattava määrä kirjoja ja kirjasia, kunnes vuonna 1940 karjala menetti kirjakielen asemansa.

1990-luvun alussa karjala hyväksyttiin jälleen kirjakieleksi, ja nykyisin karjalaksi julkaistaan kirjallisuutta ja oppikirjoja. Kouluissa on alettu opettaa karjalaa, mikä on elvyttänyt kielen käyttöä. Karjalan tasavallassa on käyty keskustelua mahdollisuuksista yhdistää murteet yhteiseksi kirjakieleksi.

Raamatunkäännösinstituutin vienankarjalaksi ja livviksi julkaisemat raamatunosat sekä lastenmateriaali on toimitettu seurakuntien, koulujen ja kirjastojen käyttöön. Raamatunkäännöstyön tuloksena Karjalassa voidaan nyt jumalanpalveluksissa kuulla tekstejä myös karjalan kielellä.

Karjalan tiedotusvälineet, TV, radio ja lehdistö, ovat tehneet Raamattua ja sen kääntämistä tunnetuksi haastatteluin ja uutisoimalla valmistuneista kirjoista.

Käännöstilanne:

Vienankarjala
Livvi

Artikkelit sivustolla

» Raamatunkäännöstyön merkitys korostui karjalaisen kirjallisuuden..
» Uuši Šana tuo iloa Tverin Karjalaan
» Sananlaskujen kirja valmisteilla aunuksenkarjalaksi
» Vienankarjalankielistä Uutta testamenttia pyydetään myös Tver..
» Praasniekkojen praasniekka
» Ilon hetkiä Aunuksessa