Keräystilin numero
Nordea FI77 2065 1800 0179 11
SWIFT/BIC  NDEAFIHHRahankeräysluvan tiedot
Luvan myöntäjä  Poliisihallitus
Luvan saaja  Raamatunkäännösinstituutti ry
Pvm  1.09.2017
Luvan numero  RA/2017/839
Keräyksen toimeenpanoaika  01.01.2018-31.12.2022
Käyttötarkoitus   Kertyvät varat käytetään keräysaikana raamatunkäännöstyön kustannuksiin kuten työstä maksettaviin palkkoihin, palkkioihin ja niistä aiheutuviin sosiaalikuluihin. Lisäksi varoja käytetään raamatunkäännöstyöstä aiheutuviin matkakuluihin ja tarvike- ja laitehankintoihin. Käännöstyön kohdekielinä ovat Venäjän alueella asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen kielet.
Keräyksen toimeenpanoalue  Suomen alue Ahvenanmaata lukuunottamattaRahankeräysluvan tiedot alkaen 1.1.2023
Luvan myöntäjä  Poliisihallitus
Luvan saaja  Raamatunkäännösinstituutti ry
Pvm  02.11.2022
Luvan numero  RA/2022/1531
Keräyksen toimeenpanoaika  01.01.2023-
Käyttötarkoitus   Varojen käyttötarkoituksena on raamatunkäännöstyön käännösprojektien rahoittaminen ja Raamatun ja sen osien sekä muun kristillisen kirjallisuuden käännöstyön edistäminen.Varoja voidaan myös kerätä ja käyttää omakustannushintaisesti Raamattujen, sen osien ja kristillisen kirjallisuuden painatus, tiedotus, julkaisu- ja kustannustoimintaan kirjoina, lehtinä tai muina tallenteina. Kerättyjä varoja voidaan myös käyttää kurssi-, kokous- ja esitelmätilaisuuksien järjestämiseen omakustannushintaisesti. Painotuotteita jaetaan Venäjän alueen suomensukuisten kansojen kielialueilla. Käännöstyön kohdekielinä ovat Venäjän alueella asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen kielet.